Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus

Huissen 4 5991 PX Baarlo (Limburg)

  • Het gebouw is zo ontworpen dat het passend is bij ons jenaplanconcept. Het is een vriendelijk, open en licht gebouw.
  • We bieden plek aan 9 stamgroepen. 3 keer onderbouw (leerjaar 1-2), 3 keer middenbouw (leerjaar 3-4-5) en 3 keer bovenbouw (leerjaar 6-7-8)
  • De school heeft een aparte ingang voor de onder-, midden- en bovenbouw. Via de diverse ingangen komen de kinderen meteen bij hun stamgroep.
  • Alle lokalen kijken uit op onze ronde hal. Deze architectuur sluit aan bij onze jenaplanvisie.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van openbare jenaplanschool de Omnibus. In dit venster geven wij een doorkijkje naar onze school. Wij zijn van mening dat je een school pas kunt leren kennen als je de sfeer in de school proeft en beleefd. Maak dus gerust een afspraak voor een persoonlijke rondleiding. Bezoek ook onze website voor nog meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Jenaplan
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Ieder kind is uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is in de afgelopen jaren qua leerlingaantal flink gegroeid. Wij zijn in de afgelopen drie schooljaren van 6 naar 9 stamgroepen gegaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

T.a.v. de schooltijden hebben we uitgebreid andere schooltijden besproken. Het merendeel van de ouders gaf aan nog geen behoefte te hebben aan aangepaste schooltijden.

Op termijn zullen we opnieuw met ouders in gesprek gaan om te polsen of de mening veranderd is.

Opvang in de schoolvakanties wordt ook door HOERA verzorgd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven