Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Molenweg 2 7045 AG Azewijn

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders worden gezien als gelijkwaardige partners. We proberen de ouders te betrekken bij de school via MR, ouderraad en werkgroepen. De deur van de school staat in ieder geval altijd open. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven