Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Molenweg 2 7045 AG Azewijn

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst wordt jaarlijks anoniem afgenomen onder leerlingen van groep 6, 7 en 8. De resultaten van groep 7-8 worden gepubliceerd op Scholen op de kaart. De resultaten van het schooljaar 2022-2023 zijn besproken met leerlingen.

Wat gaat al goed en willen we zo houden? En wat kan nog beter en hoe gaan we dat samen doen? Hiervoor zijn oplossingen bedacht die direct zijn ingezet, en het effect van deze oplossingen wordt ook gevolgd in de groepen. Daarnaast zijn de resultaten met ouders gedeeld.

Kinderen zijn tevreden over wat ze leren op school en de hulp die ze hierbij ervaren van de leerkracht. Kinderen in 7-8 geven aan dat ze de omgang met elkaar in vrije situaties nog willen verbeteren. Hiervoor zijn oplossingen samen bedacht die worden ingezet, naast de bestaande regels op school en onze aanpak qua sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking met ouders richten wij ons op wat het beste is voor het kind. Vanuit daar kijken we naar wat kan, nodig, helpend is. Ouders worden betrokken bij activiteiten en het onderwijs op school. De mening en inbreng van ouders is van belang en dit vragen wij jaarlijks op via een oudertevredenheid. Uiteraard is er het hele jaar door de mogelijkheid om af te stemmen over wat goed gaat in ons onderwijs of waar er nog suggesties zijn. In april 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven