Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Molenweg 2 7045 AG Azewijn

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte en afwezigheid De school is een contract aangegaan met het personeelscluster Oost Nederland (PON) om bij afwezigheid (door ziekte, verlof of nascholing) van een leerkracht een vervanger te regelen. Als er geen vervangers van de PON beschikbaar zijn proberen we zelf een vervanger te vinden. Mocht ook dit niet lukken, dan kan het gevolg zijn, dat we in het uiterste geval een leerjaar naar huis moeten sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de St. Jozefschool zijn vakspecialisten. Het voordeel van het werken met vakspecialisten is dat zij zich kunnen verdiepen in hun vak en manieren vinden om de lessen vorm te geven. De praktijk dat de specialisten ook alle lessen in hun specialisme geven is losgelaten. De leerkrachten geven zelf de instructies binnen hun Basis. Wij verwachten dat op deze manier de leerlingen beter gevolgd worden.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Doelgroepen en faciliteiten:

-meer begaafde leerlingen: hiervoor is een leerkracht vrijgeroosterd

-leerling(en) met een taalontwikkelingsstoornis: externe specialist van Kentalis

-dyslectische leerlingen: externe specialist

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt door een onderwijsassistent (met name in de groepen 1-2) ondersteuning geboden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven