Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Molenweg 2 7045 AG Azewijn

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

De St. Jozefschool is een school waar leerlingen onderwijs krijgen in een leeromgeving die past bij deze tijd.

We hebben vertrouwen in de motivatie die leerlingen van binnenuit hebben om zich te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid en leren gaan daarbij hand in hand. De sfeer op school draagt bij aan succes. We leren de leerlingen regels door goede gewoontes aan te leren en het goede voorbeeld te geven. Wat onze school onderscheidt is het werken met kernconcepten. Een programma met inspirerende lessen, ontworpen en gegeven door bevlogen leerkrachten met veel persoonlijke aandacht voor het kind. We geloven dat we leerlingen op de huidige, moderne samenleving kunnen voorbereiden. 

JE LEERT WAT JE NODIG HEBT VOOR NU EN VOOR LATER!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Autonomie & Competentie
 • Ambitie & Vakmanschap
 • Plezier & Verwondering
 • Respect & Verantwoordelijkheid
 • Onderzoekend & Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Natuurlijk gaan we er het liefst vanuit dat er bij ons op school niet gepest wordt en dat er niemand wordt buitengesloten. Helaas moeten we ons ervan bewust zijn dat dit niet vanzelfsprekend het geval is. Ook op onze school is het belangrijk om structureel aandacht te besteden aan het voorkomen van pestgedrag of “buitensluiten”.

Veiligheid is op elke basisschool van groot belang. Als een kind zich niet veilig voelt, ontwikkelt het zich niet goed. Voor veiligheid zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt:  

 • In combinatie met zelfstandig werken is er veel tijd voor persoonlijke aandacht.     
 • Leerlingen worden veel geobserveerd met als onderliggend doel te zien hoe zij in hun vel zitten en hoe de ontwikkeling verloopt.    
 • Leerlingen hebben veel ruimte, maar starten en eindigen altijd in hun eigen BASISgroep.
 • Er zijn duidelijke regels, die de kaders van wat kan en wat niet kan, duidelijk aangeven.
 • Regelmatig vinden individuele voortgangsgesprekken met leerlingen plaats.
 • Pesten en ander ongewenst gedrag wordt direct aangepakt, zodat de pester en de gepeste leren wat wel en niet toelaatbaar is. 

Terug naar boven