Basisschool de Warande Protestants Christelijk Onderwijs

Burchtlaan 7 4571 HR Axel

Schoolfoto van Basisschool de Warande Protestants Christelijk Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht zoeken we altijd een vervanger, bij voorkeur iemand die bekend is met de methoden en werkwijze binnen onze school. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een vervanger van buitenaf. Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als vervanging niet mogelijk blijkt, zullen we groepen tijdelijk samenvoegen. In het uiterste geval zullen we ouders vragen hun kind(eren) thuis te houden. Op onze school hebben we het laatstgenoemde t/m het schooljaar 2019-2020 nog niet hoeven toepassen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven