Basisschool de Warande Protestants Christelijk Onderwijs

Burchtlaan 7 4571 HR Axel

Schoolfoto van Basisschool de Warande Protestants Christelijk Onderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben aan de enquête meegedaan. Ten opzichte van de leerlingentelling oktober 2022 is er één leerling vertrokken naar een andere school.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Inmiddels is er een nieuw onderzoek afgenomen naar de oudertevredenheid in het schooljaar 2022-2023. Dit onderzoek is een onderzoek vanuit Parnassys WMK-PO. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in een schoolrapport wat u in de bijlage hieronder terug kunt vinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven