Basisschool de Warande Protestants Christelijk Onderwijs

Burchtlaan 7 4571 HR Axel

Schoolfoto van Basisschool de Warande Protestants Christelijk Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Wie bij de Warande binnenstapt, voelt direct de warmte en gezelligheid van onze school. Elke dag werken team, kinderen en ouders met enthousiasme en betrokkenheid samen aan een fijne, veilige leeromgeving. Een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, weten dat ze gezien en gehoord worden en waar ze elke dag mogen leren. Een school waar kinderen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en hun gedachten en ideeën te delen.

Op de Warande zorgen wij ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf halen. We streven naar goede resultaten op de basisvakken, maar willen de kinderen nog meer meegeven. We moedigen het stellen van vragen aan en creëren een omgeving waarin kinderen hun nieuwsgierigheid kunnen uitleven, hun talenten ontdekken en samen genieten van sport en spel, creatieve vakken en cultuur.

We hechten veel waarde aan samenwerken en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zodat onze leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, conflicten kunnen oplossen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag.

De Warande is een protestants christelijke basisschool. Christelijke waarden, normen en levensvisie vormen de basis voor onze kernwaarden. 

De gegevens die u hier vindt, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Voor meer informatie over de school zelf, kunt u altijd een bezoekje brengen aan onze website. Of neem contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor iedereen welkom
  • Veerkracht
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Warande kun je instromen vanaf de kleutergroep t/m groep 8. We zien dat de laatste jaren veel ouders met kleuters de weg naar onze school vinden. Dit zorgt ervoor dat we een groeiende school zijn.

Er zitten ongeveer 190 leerlingen op onze school, verdeeld over 8 groepen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven