Sint Antoniusschool

Oud-Oosteinde 2 4571 DE Axel

  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Eerlijk en zelfbewust
  • Respect
  • Veiligheid
  • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren dit schooljaar i.v.m. de Corona-maatregelen een continurooster. De school begint om 8.30u en eindigt om 14.30 op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag om 14.00 u. Op woensdag is de eindtijd 12.00u. Op woensdagmiddag is er geen les.

Looproutes: 

Kleuters 1/2 A en 1/2 B  -> kleuteringang(kleine plein)

Kleuters 1/2C  en groep 6 -> ingang directiekantoor/BSO

Groep 5 en groep 7/8 -> hoofdingang

Groep4 -> ingang naast lokaal gr. 4

Groep3 -> nooddeur lokaal gr 3 

Binnenkomen: 

Leerlingen zijn welkom op school vanaf 8.25 u. Dan gaat het hek open! Ouders op het plein en in de school zijn niet toegestaan. De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen zelfstandig de school in en gaan meteen naar hun lokaal. Jassen en tassen worden aan de kapstokken van de groep gehangen. De kleuters worden door de juffen om 8.25 u opgevangen op het kleine plein en worden meegenomen naar binnen. 

8.25-8.30u.     Inloop groep 1-2b

8.30-8.35u.     Inloop groep 1-2c

8.35-8.40u.     Inloop groep 1-2a  

Kinderen gaan niet op het plein spelen, maar gaan direct, door de eigen ingang naar binnen naar hun eigen lokaal. Jassen en tassen worden bij kapstokken en plankjes van de eigen klas geplaatst. In het klaslokaal wast ieder zijn of haar handen en gaat dan op zijn of haar plaats zitten.

DE SCHOOL GAAT UIT OM:

·       14.30 u op ma, di en do,

·       wo om 12 u

·       en op vrijdag om 14 u !!

Maandag, dinsdag en donderdag school gaat uit om:

14.25 u:  groep 1/2b ;groep 3 en groep 6

14.30 u:  groep 1/2c ;groep 4 en groep 5

14.35 u:  groep 1/2a;groep 7 en groep 8 

Vrijdag school gaat uit om:

13.55 u: groep 1/2b ; groep 3 en groep 6

14.00 u: groep 1/2c ; groep 4 en groep 5

14.05 u: groep 1/2a; groep 7 en groep 8  

Uitgaan van de school op woensdag:

11.50  u:  groep 1/2b ; groep 3 en groep 6

11.55 u:  groep 1/2c ;groep 4 en groep 5

12.00 u:  groep 1/2a;groep 7 en groep 8 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven