Basisschool De Overhaal

Het Veer 84 1633 HE Avenhorn

  • Samen op pad, ieder z'n weg. Onze missie-visie is in deze zes woorden samengevat.
  • Deze bank staat in onze gezellige leeshoek.
  • Onze leerlingen vullen hun portfolio met werk waar ze trots op zijn en laten zien aan welke zelf gestelde doelen ze gewerkt hebben.
  • Onze leeshoek is gevuld met voldoende boeken op elk niveau. Er is voor ieder wat wils.
  • We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Overhaal in Avenhorn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Samen op pad, ieder z'n weg.

Onze missie-visie is in deze zes woorden samengevat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Ontwikkeling
  • Respect
  • Samen
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine basisschool gelegen aan de rand van het dorp Avenhorn. De leerlingen hebben en krijgen in ons gebouw de ruimte zich te ontwikkelen. De kleinschaligheid van de school zorgt ervoor dat kinderen en ouders zich gehoord voelen. Door de grootte van de school zijn de lijnen kort en kunnen veranderingen, verbeteringen, vernieuwingen snel worden doorgevoerd. 

Op dit moment wordt gewerkt aan het realiseren van Kindcentrum Avenhorn. In dit gebouw zullen onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Een samenwerking die sinds de start van schooljaar 2018-2019 is ingezet.

De Overhaal geeft samen met de Jozefschool uit De Goorn en de Ieveling uit Avenhorn invulling aan de onderwijstak in het kindcentrum. Berend Botje komt vanuit de kinderopvang in het gebouw. 

Intrek in het gebouw staat gepland aan de start van schooljaar 2021-2022.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen eten van 12:00 - 12:15 uur in de klas met de leerkracht. Hierna spelen zij buiten. Leerkrachten houden toezicht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven