Basisschool de Ieveling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

Schoolfoto van Basisschool de Ieveling

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden: leren met plezier
  • mede-eigenaarschap leerlingen
  • brede ontwikkeling & talenten
  • professionele cultuur
  • hoge ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal groeit gestaag. Komend schooljaar zullen we i.v.m. het grote aantal aanmeldingen van vierjarigen, vanaf de start van het schooljaar starten met 3 kleutergroepen. De groepen tellen dan ongeveer 20 leerlingen. Kinderen die vier jaar worden, stromen gedurende het jaar in.

Aan het einde van het schooljaar zal het nieuwe kindcentrum gereed zijn. Hierin zullen kinderopvangorganisatie en de Ieveling , plus basisscholen de Overhaal en de Jozefschool gehuisvest worden. De intentie is om te komen tot intensieve samenwerking, om op deze manier een rijk aanbod te creëren voor de kinderen van Avenhorn/De Goorn. 

De verhuizing zal, indien de bouw geen vertraging oplevert, in de laatste week van het schooljaar plaatsvinden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein. Dit geldt ook voor het kwartier na schooltijd (14.00 - 14.15 uur).

* Uw kind is hiervoor en hierna van harte welkom om te spelen op het schoolplein, mits het zich houdt aan de standaard schoolpleinregels. De verantwoordelijkheid voor toezicht ligt op deze momenten bij ouders, niet bij school. 

De deur gaat voor leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 t/m 4) om 8.20 uur open. De inloop duurt tot half negen. 

De deur gaat voor leerlingen van de bovenbouw (leerjaar 5 t/m 8) om 8.25 uur open. Ook zij starten om half negen met hun lessen. 

Wij hebben een continurooster. Dit betekent dat de kinderen bij ons op school lunchen. Dit gebeurt in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Hierna hebben zij een half uur pauze en spelen zij , bij goed weer, een half uur buiten. School zorgt dan voor toezicht, hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven