Dorpsschool De Twa-ikker

W Barteles vd Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga

Schoolfoto van Dorpsschool De Twa-ikker

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Volgens de afgesproken cyclus heeft de oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in 2017-2018. De respons op de Vragenlijst was 25%: 18 van de 71 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag;de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan.De school is in beweging! Er zijn nog behoorlijk wat punten te verbeteren, waaronder de veiligheid en het duidelijk profileren van deschool naar de ouders en de omgeving. De vraag is; 'wie zijn we en wat hebben we te bieden'. Fijn is om te lezen dat de leerkrachten hoog worden aangeschreven. Ze worden gewaardeerd. Ook de communicatie is voldoende en de drempel is laag om aan te kloppen bij de ib-er en directeur. Wat kan nog beter? We zijn inmiddels al bezig om de website upto-date te maken. Ook zijn we bezig om een koers te bepalen mbt de informatievoorziening over het 'kind' richting de ouders. De veiligheid van het kind tijdens het reizen van huis naar school wordt onder de loep genomen. Wat vooral door de antwoorden vande enquete klinkt is de vraag;'geef ons ouders de informatie over het reilen zeilen van ons kind op school en waar werken jullienaartoe?'.Daarom zij we druk bezig om de volgende vraag te beantwoorden;'wie zijn we en wat hebben we te bieden als dorpsschool 'de Twa-ikker'. 

Inmiddels zijn al deze punten opgepakt in schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 en we zijn ontzettend benieuwd naar de volgende oudertevredenheidsonderzoek in het schooljaar 2020-2021.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven