Basisschool het Talent

Asterstraat 35 5721 EE Asten

  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Het Talent is een Brainportschool. Vernieuwend onderwijs is een van onze drie pijlers.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien iemand van de personeelsgeleding recht heeft op verlof, wordt hiervoor bij Stichting Prodas vervanging aangevraagd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle andere groepen zijn ingedeeld in units. Unit 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Binnen de unit werken leerkrachten en kinderen samen.
Verder streven we ernaar om ons onderwijs actueel en prikkelend vorm te geven. Wij proberen kinderen uit te dagen en hen een ondernemende houding mee te geven. Dit doen we door thematisch onderwijs te bieden, te werken met flexplekken en groepsoverstijgend te werken. De leerkrachten zorgen hierbij voor inhoud, organisatie, de juiste feedback, feed up en feed forward en een veilig klimaat. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De specifieke ondersteuning die wij bieden is gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is speciaal gericht op taal- en woordenschatonderwijs.

In de bijlage: het schoolondersteuningsprofiel ziet u wat wij bieden aan leerlingen, gekeken vanuit acht leerling kenmerken en vanuit vijf velden.

Als schoolteam en kinderopvang zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen van de school. Wij gebruiken het gedachtegoed van Human Dynamics in hoe wij kijken en werken met kinderen. Wij passen onze organisatie en begeleiding aan, aan de emotionele, fysieke en mentale centreerringen van de kinderen of collega's.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Het Talent werken wij samen met onze pedagogische partner Korein. De overgang tussen peuterwerk/kinderopvang naar basisschool verloopt binnen ons kindcentrum op een natuurlijke manier. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groepen 1-2 bereiden samen lessen en activiteiten voor en werken nauw samen.

Sinds schooljaar 2020-2021 hebben wij een pilot met een peuter-, kleutergroep, deze pilot wordt ondersteund door de gemeente Asten. Verder is er VSO en BSO bij ons in het kindcentrum. 

Terug naar boven