Basisschool het Talent

Asterstraat 35 5721 EE Asten

Schoolfoto van Basisschool het Talent

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien iemand van de personeelsgeleding recht heeft op verlof, wordt hiervoor bij Stichting Prodas vervanging aangevraagd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kleuters zitten in een gecombineerde groep 1-2.
Alle andere groepen zijn ingedeeld in leerstofjaarklassensysteem.
Verder streven we ernaar om ons onderwijs actueel en prikkelend vorm te geven. Wij proberen kinderen uit te dagen en hen een ondernemende houding mee te geven. Dit doen we door thematisch onderwijs te bieden, te werken met flexplekken en groepsoverstijgend te werken. De leerkrachten zorgen hierbij voor inhoud, organisatie, de juiste feedback, feed up en feed forward en een veilig klimaat. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De specifieke ondersteuning die wij bieden is gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is speciaal gericht op taal- en woordenschatonderwijs.

In de bijlage: het schoolondersteuningsprofiel ziet u wat wij bieden aan leerlingen, gekeken vanuit acht leerling kenmerken en vanuit vijf velden.

Als schoolteam en kinderopvang zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen van de school. Wij gebruiken het gedachtegoed van Human Dynamics in hoe wij kijken en werken met kinderen. Wij passen onze organisatie en begeleiding aan, aan de emotionele, fysieke en mentale centreerringen van de kinderen of collega's.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven