Basisschool het Talent

Asterstraat 35 5721 EE Asten

 • Schoolfoto van Basisschool het Talent
 • Schoolfoto van Basisschool het Talent
 • Schoolfoto van Basisschool het Talent
 • Schoolfoto van Basisschool het Talent
 • Schoolfoto van Basisschool het Talent

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool het Talent biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar. Samen met Korein Kinderplein en peuterspeelzaal Pinkeltje zitten wij in een nieuw gebouw aan de Asterstraat in Asten. Basisschool het Talent maakt deel uit van Stichting Prodas.

De samenleving verandert, ons onderwijs verandert mee. De afgelopen schoolplan periode 2015-2019 is er hard gewerkt aan innovatief onderwijs volgens een nieuw concept. Het Talent is niet voor niets per januari 2019 één van de zes eerste Brainport juniorscholen. Er is sprake van voortdurende ontwikkeling waarbij de volgende drie accenten richting geven:

 • Samen gaan we ervoor
 • Kwaliteit van goed onderwijs
 • Vernieuwend werken

Onze slogan is dan ook: Samen gaan, voor kwalitatief vernieuwend onderwijs!

Door te handelen vanuit het gedachtegoed van Human Dynamics wordt ieder kind gezien en gehoord. In ons schoolgebouw zie je flexplekken die tegemoet komen aan de emotionele, fysieke en mentale behoeftes van onze leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talent
 • Respect
 • Samen
 • Kwalitatief
 • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven