Basisschool Lambertus

Zonnehof 2 5721 AZ Asten

  • Geboeid tijdens de presentatie van een thema in de aula. Er werden mooie prestaties neergezet.
  • Het 40- jarig onderwijsjubileum van 2 fantastische juffen
  • Leerlingen denken mee over allerlei ontwikkelingen in de school.
  • Samen kunnen we de hele wereld aan!!
  • Ontwikkelen is voorwaarde voor verbetering: de slotmusical mocht er wezen!!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Basisschool Lambertus in Asten.

De Lambertusschool (zoals in de volksmond genoemd) is een 8- klassige basisschool in de kern van de mooie gemeente Asten. Ons gebouw dateert uit 1959 en is middels allerlei aanpassingen en moderniseringen geschikt voor modern onderwijs.

De Lambertusschool is onderdeel van de Stichting Prodas. Binnen ons onderwijs zijn we steeds op zoek naar een manier van leren, die de groei van de kinderen in al zijn facetten stimuleert. Dit realiseren we door de leerlingen te begeleiden naar optimale resultaten (opbrengsten). Daarnaast is er veel aandacht voor het welzijn van de leerlingen. Door het hebben van hoge, reële verwachtingen, heldere structuren, passende teamdeskundigheid, een gedegen pedagogisch en didactisch beleid, een goed toegerust en functioneel ingericht schoolgebouw en goede contacten met ouders en instanties, scoren onze leerlingen veelal boven de gestelde normen en is zowel de fysieke als de sociale veiligheid steeds punt van aandacht.
Dit schoolvenster wordt in de nabije toekomst gevuld met relevante gegevens.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • acceptatie van verschillen
  • samenwerken
  • ontwikkeling
  • geloof in eigen kunnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool St. Lambertus constateren we een dalende trend op het gebied van leerlingaantallen. De belangrijkste reden daarvan is de vergrijzing van de buurt.

Het kleiner worden van de school heeft niet alleen nadelige consequenties. We zien een toenemende sociale cohesie, saamhorigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, flexibiliteit en een grotere differentiatiebehoefte. 

Daarbij opent het deuren om vanuit de kleinschaligheid acties te ondernemen die leiden tot een passender aanbod.

Weergave

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op vrije dagen en tijdens schoolvakanties is vanuit school geen opvang georganiseerd. Daarvoor kunt u terecht bij Kinderopvangorganisatie Korein: www.koreinkinderplein.nl 

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Terug naar boven