Basisschool Voordeldonk

Bergweg 60 5721 JD Asten

Schoolfoto van Basisschool Voordeldonk

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool Voordeldonk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig wordt een toelichting gegeven op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • In ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is de afgelopen schooljaren wat betreft leerlingaantal redelijk stabiel gebleven. De ontwikkelingen in Asten met betrekking tot het strategisch huisvestingsplan zouden van invloed kunnen zijn op ons leerlingaantal. Wat de invloed zou kunnen zijn kunnen we nu nog niet voorzien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven