Rooms Katholieke Basisschool Sint Bonifatius

Kruiskensweg 8 5721 KD Asten

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bonifatius

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van BS St. Bonifatius uit Asten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Natuurlijk kunt u naast deze informatie ook informatie vinden op de website van onze school, www.bs-stbonifatius.nl. Ook kunt u contact opnemen met de directeur van de school: Linda Janssen. Bereikbaar via mail linda.janssen@prodas.nl  of per telefoon 0493-692769. Wees welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen en goede intentie
  • Openheid en transparantie
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

BS St. Bonifatius is een middelgrote school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich gezien en gehoord voelen op onze school. Wij doen ons best om uw kind en u zo snel mogelijk te leren kennen. Ons motto is niet voor niets 'op BS St. Bonifatius voel je je thuis!'.
Weergave

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BS St. Bonifatius werkt volgens het Hoornsmodel. Het Hoornsmodel houdt in dat een kind vanaf groep 1 t/m groep 8 dezelfde schooltijden heeft.

Voor Bs Bonifatius houdt dit in dat wij op de maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.45u naar school gaan en op woensdag en vrijdag van 8.30-12.30u. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven