Kindcentrum De Ontdekking

Beatrixlaan 23 5721 LZ Asten

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Ontdekking
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Kindcentrum De Ontdekking

We doen er alles aan om er voor kinderen een fantastische schooltijd van te maken. Dat doen we met een team van enthousiaste leerkrachten, begeleiders en natuurlijk met een goed programma dat naast modern resultaatgericht onderwijs ook volop ruimte biedt voor creativiteit, beweging en gezelligheid. We willen de leerlingen voorbereiden op een toekomst, waar naast basiskennis van rekenen en taal, ook juist vaardigheden zoals samenwerking, probleemoplossend denken en persoonsvorming van belang zijn. We willen dat uw kind elke dag leert en met plezier naar school gaat.

Kindcentrum De Ontdekking is een school van stichting Prodas. Kindcentrum De Ontdekking is gevestigd in de kern van de gemeente Asten en maakt daarmee onderdeel uit van cluster Asten. Binnen cluster Asten beschikken we over vier scholen met een onderscheidend concept. In de schoolgids leest u over onze uitgangspunten en hoe we die vertalen naar de praktijk. Als aanvulling daarop, verwijzen we graag naar de jaarinfo op de website.

Op 10 mei 2023 hebben we ons nieuwe pand betrokken aan de Beatrixlaan 23. We zijn erg trots op ons gebouw, én ons onderwijs en laten dat graag aan iedereen zien. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen in verbinding
  • Kansrijk waarderen
  • Creatief Inspireren
  • Wereldburger zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op vrije dagen en tijdens schoolvakanties is vanuit school geen opvang georganiseerd. Daarvoor kunt u terecht bij:\

Kinderopvangorganisatie Norlandia: https://norlandia.nl/nl/

Kinderopvangorganisatie Korein: www.koreinkinderplein.nl

Kinderopvangorganisatie Sportstuif: https://www.sportstuif.nl/asten/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 

Terug naar boven