De Oceaan

Parkrijklaan 121 A 1567 HD Assendelft

Een school voor ondernemend leren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging is geregeld via ons interne uitzendbureau Agora support.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Oceaan wordt twee maal per week gymnastiekles gegeven door een vakdocent. Ook aan de kleutergroepen.

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt aan alle basisschoolleerlingen ondersteuning. Dit is omschreven in ons ondersteuningsprofiel.

Voor enkele leerlingen verkrijgen wij vanuit onze stichting (Agora support) een speciaal ondersteunings-arrangement.

In onze school is een expertteam (dagelijks) aanwezig bestaande uit:

-een zorgcoördinator

-een orthopedagoge

-Meerdere remedial teachers

-een docent motorische remedial teaching

-een behandelaar voor dyslexie

-een kindertherapeut

Van het nationaal plan onderwijs hebben wij in 2021 en 2022 extra ondersteuning in de school georganiseerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

ICBS De Oceaan is basisschool met een integraal kind centrum, inclusief een eigen Peuterspeelzaal (Peuterspelen).

Terug naar boven