De Oceaan

Parkrijklaan 121 A 1567 HD Assendelft

Een school voor ondernemend leren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van IKC De Oceaan op VENSTERS.

Interconfessionele Basisschool De Oceaan is een moderne school met ongeveer 350 leerlingen.

Wij geven volgens een eigen visie en missie het leerproces op een ondernemende wijze vorm.
Dat doen we op een ONDERNEMENDE en uitdagende manier. De school kent talentenweken die gericht zijn op wetenschap en techniek. We zijn een gezonde school met aandacht voor goede voeding en gezond leven. Onze onderwijsresultaten zijn volgens de inspectie goed.

De school behoort tot Stichting Agora; een scholengroep van 24 basisscholen die allen tot het bijzonder onderwijs behoren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal kindcentrum
  • Ondernemend leren
  • Goede opbrengsten
  • Vreedzame school
  • Rust, orde en goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
345
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven