Openbare basisschool De Delta

Kreekrijklaan 4 1567 LP Assendelft

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het aantal leerlingen en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek “hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling” wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

Het team van onze school bestaat uit een gemêleerd gezelschap van professionals. Er werken veel jonge leerkrachten op onze school en daarnaast zijn we erg blij met 4 mannelijke leerkrachten die ons team versterken.

Procentueel gezien hebben we veel onderwijsgevend personeel en minder onderwijsondersteunend personeel en directieleden. Bij de start van de school vonden we het belangrijk om in te zetten op fte voor leerkrachten, zodat we een stevige basis konden leggen voor onze leerlingen. Inmiddels heeft de directeur versterking gekregen van een adjunct-directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Terug naar boven