Openbare basisschool De Delta

Kreekrijklaan 4 1567 LP Assendelft

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de persoonlijke pagina van Openbare basisschool De Delta, school voor de toekomst!

OBS De Delta is een moderne openbare basisschool gelegen aan de rand van de nieuwbouwwijk Saendelft. Wij verwelkomen elk kind ongeacht de godsdienst, levensovertuiging, ras of politieke voorkeur. De Delta ziet verschillen tussen kinderen als verrijking en de school is bij uitstek de plek om jonge kinderen te leren respect te hebben voor de opvattingen van de ander. Op De Delta stimuleren wij de sfeer van openheid en nieuwsgierigheid naar de ander. Wij leggen de verbinding tot begrip en saamhorigheid.

Het onderwijs op onze school rust op 3 belangrijke pijlers:

  • Sterk in taal en rekenen
  • 21st Century Skills
  • Kunst en Cultuur

Vaardigheid, creatief zijn en zelfredzaamheid staan hoog in ons vaandel. Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs. Het nieuwe leren is: leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, leren leren. Vanuit deze filosofie werkt OBS De Delta.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gelegen aan de rand van nieuwbouwwijk Saendelft in de gemeente Zaanstad en is een sterk groeiende school. Per 1 oktober 2010 telde de school 2 leerlingen, in 2011 zaten er 232 kinderen op onze school verdeeld over 10 groepen. Per 1 oktober 2012 was dat aantal gegroeid tot 302. We zijn blij dat ons onderwijsconcept aanslaat.

De verwachting is dat de school de komende tijd blijft groeien met ongeveer één groep per jaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven