Openbare basisschool De Delta

Kreekrijklaan 4 1567 LP Assendelft

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta

In het kort

Toelichting van de school

De Delta bereidt kinderen voor op de wereld van morgen, dat is de missie van De Delta. Op de Delta geven we onderwijs dat past bij deze tijd. We begeleiden onze leerlingen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die zij nodig hebben in een snel veranderende wereld. De Delta heeft veel aandacht voor de kennisbasis, goed leren lezen, rekenen en schrijven. Vanuit deze basiskennis kunnen kinderen hun vaardigheden en talenten ontwikkelen. Op De Delta wordt gewerkt in unitonderwijs, de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, de leerlingen leren van en met elkaar in heterogene stamgroepen, de leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de hele unit en alle leerlingen daarin. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Creatief en Techniek
  • Persoonlijkheidsvorming
  • IKC vanaf twee jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gelegen aan de rand van nieuwbouwwijk Saendelft in de gemeente Zaanstad. Per 1 oktober 2023 telt de school 320 leerlingen.

De Delta is een grote school, iets groter dan gemiddeld. De school heeft de beschikking over twee locaties, wat maakt dat er rust en ruimte is. De leerkrachten en andere medewerkers kennen alle kinderen en ouders goed, dat is  belangrijk voor de goede ontwikkeling van ieder kind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven