icbs Het Koraal

Beemdgras 3 / Kreekrijklaan 2A (dependance) 1567 MM Assendelft

  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Gezien het korte bestaan van onze school kunnen wij vanaf het schooljaar 2016/ 2017 spreken van representatieve resultaten voor het onderwijs op onze school. Het merendeel van de leerlingen van dit cohort heeft een volledige schoolloopbaan op ICBS het Koraal doorlopen.

Een aantal leerlingen van onze school tellen niet mee in de schoolscore o.b.v. de volgende criteria:

  • beperkte cognitieve capaciteiten
  • instroom in de leerjaren 7 of 8 (<2 jaar onderwijs op onze school)

In het schooljaar 2015/ 2016 maakt daarnaast het beperkte leerlingenaantal de score niet representatief.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op ICBS Het Koraal werken wij planmatig en systematisch aan het verbeteren van ons onderwijs.

Hiervoor maken wij gebruik van: vragenlijsten (sociaal emotionele ontwikkeling, Zien!), observaties leerkrachten, ouder- en kindgesprekken. Daarnaast maken wij gebruik van de volgende toetsen:

  • methodetoetsen
  • methode onafhankelijke toetsen (Cito LOVS, centrale eindtoets)


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gezien het korte bestaan van onze school kunnen wij vanaf het schooljaar 2016/ 2017 spreken van representatieve resultaten voor het onderwijs op onze school. Het merendeel van de leerlingen van dit cohort heeft een volledige schoolloopbaan op ICBS het Koraal doorlopen
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft in 2017 een uitgebreid kwaliteitsonderzoek en in 2018 een thema onderzoek dyslexie gehad. De inspectie heeft ons de beoordeling g<span style="text-decoration:underline;">oed</span> gegeven.

U kunt het inspectierapport hierover lezen op de website van de inspectie van Onderwijs

Terug naar boven