Interconfessionele Basisschool Octant

Blauwe Ring 90 A 1566 MZ Assendelft

  • Op de themaposters is terug te zien hoe er in de klas aan de thema's is gewerkt.
  • Onderzoek, het willen weten, vormt de kern van ons onderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks vindt de leerling tevredenheidsmeting plaats.
Wij zijn bijzonder trots op deze resultaten. Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat kinderen met plezier naar school gaan zodat zij kunnen leren (en dat is meer dan alleen rekenen en taal). Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op alle vlakken buitengewoon tevreden zijn.
We kijken natuurlijk ook kritisch naar deze cijfers. We zetten de komende jaren dan ook extra in op het gevoel van veiligheid en omgang met elkaar.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks vindt het onderzoek naar de oudertevredenheid plaats.
Deze enquête geeft een beeld over het onderwijs op onze school.
wat lukt heel goed en waar zien we verbeteringen met elkaar.
De ouders waarderen de school met een ruime voldoende, we willen graag doorgroeien naar een goed.
De aandachtspunten vanuit de ouders liggen met name op het gebied van communicatie.
Hier werken we in gezamenlijkheid aan, op die manier vergroten we de ouderbetrokkenheid bij school.

Een samenvatting van de opbrengsten van de vragenlijsten die is afgenomen onder kinderen en ouders is als bijlage opgenomen. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven