Interconfessionele Basisschool Octant

Blauwe Ring 90 A 1566 MZ Assendelft

 • Op de themaposters is terug te zien hoe er in de klas aan de thema's is gewerkt.
 • Onderzoek, het willen weten, vormt de kern van ons onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken ongeveer 20 mensen, die direct bij het onderwijs aan de kinderen en het in orde houden van de school betrokken zijn. Het team bestaat uit:

 • de directeur
 • interne begeleider
 • fulltime en parttime groepsleerkrachten
 • leerkrachten met speciale taken
 • vakleerkracht gymnastiek
 • onderwijsassistenten
 • conciërge

Voor meer informatie kunt u op onze website het schoolkatern van de school benaderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen worden op basis van leeftijd en leerervaring ingedeeld. Dat is in zowel enkele jaargroepen als combinatiegroepen. In de klassen wordt gedifferentieerd en in groepen gewerkt om het samenwerken en het leren ‘van elkaar’ te stimuleren. Er wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft en in welke groep dat het beste geboden kan worden. We willen dat iedereen met plezier naar school komt. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en het leren van het kind.

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek.
Onze school participeert in het programma Hallo Muziek. De kinderen krijgen wekelijks muziekles van een vakdocent van Fluxus (het centrum voor kunsten).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het SOP (school ondersteuningsprofiel) staat beschreven op welke manier Octant haar ondersteuning ingericht heeft. In het schooljaar 2016 / 2017 wordt binnen het samenwerkingsverband, het document schoolondersteuningsprofiel (SOP) aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt u het SOP 2014-2018 toegevoegd.

Op onze school werken we met specialisten. Dat zijn leerkrachten die een specifieke opleiding hebben gevolgd. Naast hun lesgevende taak wordt hun expertise ingezet door collegiale consultaties, onderzoeken, klassenbezoeken, etc.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven