Interconfessionele Basisschool Octant

Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft

  • Op de themaposters is terug te zien hoe er in de klas aan de thema's is gewerkt.
  • Onderzoek, het willen weten, vormt de kern van ons onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

ICBS Octant uit Assendelft is een van de 24 basisscholen van de stichting Agora uit Zaandam.

Octant - de school waar kinderen echt leren!

Onze school is een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Bij ons staan spel en onderzoek centraal, net als brede persoonsontwikkeling van de kinderen. Betekenisvolle activiteiten, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, spelen een belangrijke rol. We gaan de 'echte' wereld in en brengen de 'echte' wereld in de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvolle activiteiten
  • Onderzoek
  • Samenwerken
  • Hoge verwachtingen
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de wijk rondom de school neemt het aantal basisschoolleerlingen af. De school heeft daardoor met krimp te maken. We werken met 6 groepen. Deze zijn zorgvuldig ingedeeld, zodat de continuïteit in de ontwikkeling van onze leerlingen is gewaarborgd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang worden bij ons geregeld door de organisatie TintelTuin.

De kinderen worden binnen de schoolmuren opgehaald en gebracht, waardoor er geen sprake is van "ruimte" tussen opvang en onderwijs.

Voor de tussen-schoolse opvang (overblijf) wordt er gebruikt van vrijwilligers.
Doordat we de overblijf zelf organiseren zijn de kosten relatief laag.
U betaalt alleen als u er gebruik van maakt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is gezond! 

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Welbevinden en sociale veiligheid Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in ‘Grip op de groep’ en ‘Stop Hou Op!’. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. 
Zie ook  www.gezondeschool.nl.

Terug naar boven