De Regenboog

Brandakkerstraat 8 1566 XD Assendelft

  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2014-2015 doet de Regenboog mee aan de verplichte eindtoets van Cito.

In schooljaar 2018-2019 hebben alle leerlingen meegedaan aan de eindtoets.

Drie leerlingen zijn buiten de scores gelaten op grond van een aangepast eindniveau of een ontheffing. 

Beide locaties van de Regenboog komen uit op 535,1. Dit is voldoende voor de inspectie.

De uitkomsten passen bij onze leerlingenpopulatie. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten van onze school zijn voldoende. 

De toetsen van Cito technisch lezen, rekenen en begrijpend lezen worden voldoende gemaakt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Ongeveer 55% van de leerlingen van De Regenboog gaat na de basisschool naar het VMBO. De overige 45% gaat naar HAVO of VWO. Een enkele leerling gaat naar het speciaal voortgezet onderwijs.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven