De Regenboog

Brandakkerstraat 8 1566 XD Assendelft

  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op katholieke jenaplanschool De Regenboog.

U wilt een goede basisschool voor uw kind. De Regenboog is een school met een prettige sfeer. Er is een veilig schoolklimaat. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken samen en zorgen voor elkaar. Onze kernwaarden zijn: Sociaal – gezamenlijk – respectvol – veilig – aandachtig – ontplooiend.

We zijn een jenaplanschool waarbij ieder kind uniek is. De kinderen zitten in stamgroepen van verschillende leeftijden. Brede vorming vinden we belangrijk. We gaan regelmatig op excursie en we organiseren buitenschoolse activiteiten. Onze school heeft een continurooster en een buitenschoolse opvang.

De Regenboog: Een school die staat! Kijk voor meer informatie op onze website of lees de schoolgids.

Onze school valt onder het bestuur Agora Zaandam. De Agora schoolgids vindt u hier Agora schoolgids


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkende Jenaplanschool
  • PBS school
  • Katholieke identiteit
  • Gesprek spel werk viering
  • Een veilig en sociaal klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is gehuisvest op Brandakkerstraat 8 in Assendelft. 

De leerlingen komen voornamelijk uit Assendelft. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag hebben we een korte dag tot 12.45uur.

Wij zijn een integraal kindcentrum in oprichting en werken samen met Babino kinderopvang.

In de school hebben zij een ruimte waar de kinderen na schooltijd opgevangen kunnen worden. Ook hebben zij een voorschoolse opvang. 

In de schoolvakanties kunnen de kinderen met Babino bij de sport BSO opgevangen worden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Regenboog is een school met een prettige sfeer.

De veiligheid en het schoolklimaat wordt door de onderwijsinspectie als goed beoordeeld.

Terug naar boven