Rooms Katholieke Jenaplanschool De Bijenkorf

Saenredamstraat 36 1566 KM Assendelft

  • Werken in de tuin
  • Met de groenten uit de tuin wordt gekookt in het kookatelier of deze worden verkocht in onze tuinwinkel
  • Kunstzinnige activiteiten in het projectonderwijs
  • Samenwerken en samen vieren tijdens de sport- en speldag
  • Werken in projecttijd

In het kort

Toelichting van de school

De Bijenkorf is een jenaplanschool waarbij het jenaplanconcept richtinggevend is voor de inhoud en vorm van het onderwijs. In heterogene groepen wisselen gesprek, spel, werk en viering elkaar af in een ritmisch weekplan waarbij leren en leven centraal staat. We bieden een breed onderwijsaanbod aan waarbij we ons richten op de persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie van kinderen. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale, kritische en creatieve mensen binnen een veilig en fijn schoolklimaat. Ons profiel is te vatten onder de volgende steekwoorden: groen, duurzaam, kunstzinnig, creatief, sociaal en kleinschalig.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Brede ontwikkeling
  • Groen en duurzaam
  • Kunstzinnig en cultureel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We kunnen spreken van een kansrijke populatie op de Bijenkorf. Dit kan geconcludeerd worden a.d.h.v. het aantal gewichtenleerlingen, de uitstroom naar het VO, de samenwerking met de gezinnen. De Bijenkorf heeft een constante stroom van nieuwe leerlingen, steeds uit hetzelfde voedingsgebied. De Bijenkorf is populair onder nieuwe ouders. In de loop van de jaren neemt het aantal zij-instromers toe. De oorzaak hiervan is dat deze kinderen vastlopen in het reguliere onderwijssysteem. Onze werkwijze sluit beter aan bij deze kinderen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheidsbeleving en het sociaal-pedagogisch klimaat krijgt veel aandacht binnen de school. De inspectie beoordeelt dit onderdeel op goed. 

Terug naar boven