Openbare Basisschool De Dorpsakker

Brandakkerstraat 4 1566 XD Assendelft

  • Ontdekken in een speelrijke leeromgeving voor een optimale ontwikkeling.
  • 
Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij
  • Op De dorpsakker werken leerlingen vanaf groep 4 met tablets. De tablets maken mogelijk dat alle kinderen op hun eigen niveau werken.
  • Op De Dorpsakker organiseren we veel extra activiteiten. We kennen elkaar en onze kinderen goed.

In het kort

Toelichting van de school

Gelukkig op De Dorpsakker!

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. De keuze van een basisschool speelt hierin een belangrijke rol. De Dorpsakker is een moderne, toekomstbewuste basisschool in Assendelft. Dat ziet u terug in de lessen, de excursies en de buitenschoolse activiteiten. 

Op De Dorpsakker heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij van het allergrootste belang. De school staat hierin niet alleen. De school zijn we samen: kinderen, leerkrachten en ouders. Alleen als kinderen zelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om nieuwe doelen na te streven. Leren om respect voor elkaar te ontwikkelen, samen te werken en zelfstandig keuzes te maken vinden wij daarom heel belangrijk. We maken de lessen aantrekkelijk door de afwisseling tussen zelfstandig werken en samenwerken met anderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk in taal en rekenen
  • Toekomstbewust
  • Veilig en vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Dorpsakker beschikt over een locatie in Assendelft. Op dit moment is er een lichte groei in het leerlingaantal. De Dorpsakker is een stabiele school en staat goed bekend in de wijk. Ouders waarderen de gezellige sfeer en het toekomstgerichte onderwijs, waarbij veel aandacht is voor het individuele kind en zijn talenten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster en Integraal Kindcentrum

De Dorpsakker werkt met een continurooster. De kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 14.20 uur (woensdag tot 12.30 uur). Als Integraal Kindcentrum Assendelft-Zuid bieden we veel naschoolse activiteiten aan, waaronder muziek, expressie, sport, koken en creatieve activiteiten. Ook zijn er mogelijkheden voor logopedie en motorische ondersteuning. In ons Integraal Kindcentrum willen we opvang, educatie en ontwikkeling zoveel mogelijk integreren. De Dorpsakker werkt samen met opvangpartner Babino. Daarnaast onderhouden we contacten met de peuteropvang voor een goede doorstroom.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven