Kindcentrum De Kloostertuin

Aletta Jacobsweg 80 9408 AM Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de informatiepagina over CJBS De Kloostertuin. U vindt hier veel zakelijke informatie over onze locatie en onze opbrengsten. Prima, maar er is nog zoveel meer!

Op onze school vindt u namelijk ook heel veel blije, kritische en betrokken kinderen en leerkrachten. Iets wat hier niet in kaart gebracht wordt, maar wel van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Op onze jenaplanschool leren wij niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar oefenen wij ook voor het maatschappelijke leven dat nog voor ons ligt. Wij spelen, werken, vieren en spreken samen. Wij stellen doorlopend vragen aan elkaar en maken elkaar nieuwsgierig. Wij werken thematisch, stellen uw kind centraal en leren van en met elkaar.

Meer weten? Surf naar www.dekloostertuin.nl of bel ons op 0592-350303

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Samen spelen en werken
  • Samen vieren en spreken
  • Veilig, sfeervol, respectvol
  • Wat heeft een kind nodig?

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We merken dat steeds meer ouders in de wijk Kloosterveen bewust kiezen voor een school waar het kind centraal gesteld wordt. Dat steeds meer ouders kiezen voor een school waar de nadruk niet alleen op het eigen individu ligt, maar ook op de groep. Anders gezegd, op een jenaplanschool word je voorbereid op een leven waarin je samen speelt, werkt, spreekt en viert met anderen. Een jenaplanschool helpt kinderen om zich te ontwikkelen tot een mens dat niet alleen oog heeft voor zijn eigen behoeften en belangen, maar zeker ook dat van zijn omgeving. Samen!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
444
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven