Kindcentrum Het Krijt

Schoolstraat 29 9408 MB Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Krijt
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Krijt

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in ons onderwijs en de manier waarop we dat met u als ouders/verzorgers communiceren.

Het is alweer een tijd gelden dat we voor het laatst een vragenlijst de deur uit deden.

Voorheen was dat een enquete onder de naam: Scholen met Succes.

Vanaf dit schooljaar, 2018-2019, is de vragenlijst samengesteld door een andere organisatie, namelijk: "Vensters-PO".

We hopen dat u allemaal de vragenlijst invult. Dat kan digitaal. Op die manier worden de gegevens snel verwerkt en kunnen we u ook op korte

termijn de uitslagen bieden.

Met vriendelijke groeten

Yco Huizinga

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven