Kindcentrum Het Krijt

Schoolstraat 29 9408 MB Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Krijt
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Krijt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We gebruiken de IEP-toets als eindtoets. 

Alhoewel het ene jaar niet te vergelijken is met het andere jaar zijn de eindresultaten op orde.

We proberen het maximale uit de kinderen te halen. Dat klinkt gek...het is tenslotte het kind zelf dat het maximale uit zich zelf haalt.

Het gaat hierbij echter om dat wat we aanbieden, zodat kinderen in staat zijn het maximale uit zichzelf te halen.

Voortdurend kijken we naar het onderwijs en proberen onderdelen te verbeteren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs zijn prima.
Een groot aantal kinderen gaat naar de HAVO of het VWO.
Minder kinderen kiezen voor het VMBO. Echter met die verwijzingen zijn we ook zeer tevreden. Het gaat tenslotte om een verwijzing die bij de kinderen past. Elk kind is gelukkig....Uniek.

Voor ons als team is het belangrijk dat kinderen naar een vorm van Voortgezet Onderwijs gaan, die aansluit bij de mogelijkheden. We gebruiken naast het leerlingenvolgsysteem, vanaf groep 6 een zogenaamde Plaatsingswijzer. Met deze wijzer proberen we vanaf groep 6 al richtinggevende informatie m.b.t. het Voortgezet Onderwijs te verstrekken. De hele procedure met de Plaatsingswijzer verloopt soepel. Ouders en kinderen weten al in een vroegtijdig stadium welke kant het opgaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven