Christelijke Basisschool het Krijt

Schoolstraat 29 9408 MB Assen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool het Krijt
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool het Krijt

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de informatiepagina van KC Het Krijt.

Hier vindt u voornamelijk de resultaten van de school.
Toch biedt onze school meer dan alleen goede resultaten.

Samen leren, samen ontwikkelen. Oog voor elkaar!  Er op gericht om kinderen een rugzak vol kennis en ervaring mee te geven, Klaar om met dat gereedschap de toekomst verder te ontdekken. Kinderen zijn nieuwsgierig en daarom is het fijn dat wij als Kindcentrum daaraan mee kunnen werken. Meer weten?  Bekijk dan de website van de school: www.cbshetkrijt.nl  of mail ons:  hetkrijt@ckcdrenthe.nl  en natuurlijk kunt ons gewoon bereiken via telefoonnummer: 0592 460 370 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een positieve en veilige sfeer
  • Duidelijk en voorspelbaar
  • Transparante communicatie
  • Samen werken en samen leren
  • Professioneel team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven