Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum vinden we normen en waarden belangrijk. We hechten veel belang aan de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen.We merken dat het niet voor ieder kind vanzelfsprekend is hoe hij of zij zich mag gedragen. Hierom geven we in elke groep lessen in gedrag. We werken met een schoolbreed programma; Positive Behaviour Support.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voor een betrouwbaar resultaat zijn er helaas te weinig respondenten geweest. 
Wel gaan we kritisch kijken naar de antwoorden van de ouders die deze peiling hebben ingevuld en maken we een actieplan voor onze verbeterpunten.
Op de voorkant van de rapportage staat: januari 2022, dit moet echter 2023 zijn. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven