Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum vinden we normen en waarden belangrijk. We hechten veel belang aan de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen.We merken dat het niet voor ieder kind vanzelfsprekend is hoe hij of zij zich mag gedragen. Hierom geven we in elke groep lessen in gedrag. We werken met een schoolbreed programma; Positive Behaviour Support.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Voor een betrouwbaar resultaat moesten er minimaal 89 respondenten zijn. Helaas is dit aantal net niet gehaald.
Wel gaan we kritisch kijken naar de antwoorden van de ouders die deze peiling hebben ingevuld en maken we een actieplan voor onze verbeterpunten.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven