Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op ons Schoolvenster!

Hier vindt u de gegevens en resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie, van ons bestuur en natuurlijk van ons zelf. We zijn er trots op die te kunnen presenteren. Voor vragen en opmerkingen houden wij ons aanbevolen.

Nieuwe ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek aan onze school, de gegevens vindt u op deze site. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken
  • Betekenisvol
  • Respect & Verantwoordelijkheid
  • Positief gedrag
  • Stevige basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingenaantallen lopen de laatste jaren terug. Dit is een algemeen beeld bij bijna alle scholen in Assen.

De afgelopen twee jaar zien wij dat deze terugloop wat afneemt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
332
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Over het schooljaar heen zijn vier middagen/avonden waarop u als ouder/verzorger met de leerkracht in gesprek kunt gaan over het welbevinden en de vorderingen van uw kind. Deze data vindt u in onze nieuwsbrieven en op onze jaarkalender.

Maakt u zich zorgen over uw kind dan kunt u natuurlijk altijd tussendoor een afspraak maken met de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven