Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Scharmhof in Assen biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 - 13 jaar.
We investeren in taal, rekenen, lezen en schrijven. Dit is de basis van waaruit we ons onderwijs vorm geven. De overige vakken bieden wij aan binnen maatschappelijk relevante projecten. We zijn onderdeel van de Jeelo community.  Werken binnen projecten zorgt voor betrokken leerlingen en betekenisvol onderwijs. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken
  • Betekenisvol
  • Respect & Verantwoordelijkheid
  • Positief gedrag
  • Stevige basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingenaantallen lopen de laatste jaren terug. Dit is een algemeen beeld bij bijna alle scholen in Assen.

De afgelopen twee jaar zien wij dat deze terugloop wat afneemt. 
De grote groepen bevinden zich in de bovenbouw, de instroom van jonge kinderen is de laatste jaren gelijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elk schooljaar zijn er 4 keer oudergesprekken met de leerkracht. Deze data vindt u in onze nieuwsbrieven en op onze jaarkalender. Vanaf groep 4 verwachten we ook de leerlingen bij deze gesprekken.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u natuurlijk altijd tussendoor een afspraak maken met de leerkracht.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven