Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

  • Onze leerlingen kunnen heerlijk spelen en van de natuur genieten in onze natuurspeeltuin. Er kunnen  ook buitenlessen worden gegeven.
  • Elke woensdag krijgen de jongste kinderen een prentenboek te leen mee naar huis. Voor de oudere kinderen hebben we de Asser Bieb op School.
  • Met behulp van PBS leren wij de kinderen zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooleindadvies maken wij op basis van de Plaatsingswijzer (gegevens cito lvs groep 6 t/m 8) en de observaties van de leerkrachten. De eindtoets heeft het beeld dat de leerkracht had bevestigd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten gebruiken wij voor de tussentijdse evaluatie van ons onderwijs gedurende een schooljaar. We maken bij deze evaluatie gebruik van het IEP LVS en de methodetoetsen.

Verder hebben wij in 2020-2021 een document Cyclisch Werken ontwikkeld, waarin wij de doelen vanuit de leerlijnen volgen per kind. We zien in één oogopslag aan welke doelen nog gewerkt moet worden. Deze werkwijze sluit aan bij de fase CVB (controle van begrip) in onze instructie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om de resultaten van onze leerlingen te kunnen vergelijken met de landelijke gemiddelden. Daarom gebruiken we onafhankelijke Cito-toetsen. Op deze manier is het mogelijk de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig en objectief te volgen. Voor de eindtoets maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Met deze eindtoets worden de kennis en inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van rekenen, taal en informatieverwerking.

Ons schooladvies wordt gebaseerd op observaties van de leerkrachten en gebruiken wij de Plaatsingswijzer. Wij adviseren kansrijk, dat wil zeggen dat wij zo adviseren dat onze leerlingen zich nog volop kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Hierbij hebben wij hoge verwachtingen. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 maken we voor de tussentijdse toetsen gebruik van IEP LVS. 
IEP geeft ons inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven