Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Het schooleindadvies maken wij op basis van de Plaatsingswijzer (gegevens cito lvs groep 6 t/m 8) en de observaties van de leerkrachten. De eindtoets heeft het beeld dat de leerkracht had bevestigd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten gebruiken wij voor de tussentijdse evaluatie van ons onderwijs gedurende een schooljaar. We maken bij deze evaluatie gebruik van het CITO LVS en de methodetoetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om de resultaten van onze leerlingen te kunnen vergelijken met de landelijke gemiddelden. Daarom gebruiken we onafhankelijk Cito-toetsen. Op deze manier is het mogelijk de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig en objectief te volgen. Voor de eindtoets maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Met deze eindtoets worden de kennis en inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van rekenen, taal en informatieverwerking.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven