Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

  • Onze leerlingen kunnen heerlijk spelen en van de natuur genieten in onze natuurspeeltuin. Er kunnen  ook buitenlessen worden gegeven.
  • Elke woensdag krijgen de jongste kinderen een prentenboek te leen mee naar huis. Voor de oudere kinderen hebben we de Asser Bieb op School.
  • Met behulp van PBS leren wij de kinderen zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid.

In het kort

Toelichting van de school

Op CKC Het Kompas geven wij ieder kind een goede basis.
Deze basis geeft richting voor hun verdere schoolloopbaan, maar ook richting voor hun leven.
Wij willen met ons onderwijs de kinderen de weg wijzen naar de/hun toekomst.

Het Kompas: méér dan richtinggevend!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Zelfstandigheid
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons kindcentrum is gehuisvest in een Multifunctionele Accommodatie (MFA Marturia) aan de rand van het centrum van Assen. Wij hebben als school 11 leslokalen, enkele leerpleinen, een personeelsruimte, een speellokaal voor de kleuters, enkele spreekkamers en een directieruimte. Ook hebben we een ruim lokaal voor onze peutergroep. Daarnaast kunnen wij, in overleg,  gebruik maken van de zalen van de kerk, die zich ook in de MFA bevindt. 

Aangrenzend aan ons ruime speelplein bevindt zich een natuurspeeltuin. Kinderen kunnen hier te midden van veel groen struinen, klimmen, klauteren en verstoppen.

Net als in de rest van Nederland worden er ook in Assen steeds minder kinderen geboren. We zien dat ons leerlingaantal licht daalt, maar redelijk stabiel blijft door de instroom van nieuwe kleuters. Op de teldatum 1 februari 2023 telden wij 225 kinderen. Ondanks een dalend leerlingaantal (door vertrek grote bovenbouwgroepen) verheugen wij ons in een grote aanwas van jonge kinderen, in de peuter- en kleutergroep. Wij verwachten na stabiliteit weer groei van het leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een 5-gelijke dagen model. Alle kinderen gaan van 8:15-13:45 naar school. De kinderen eten met de leerkracht in de klas. 

Voor- en naschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat daarbij om de uren buiten de schooltijden, tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen. U kunt voor opvang gebruik maken van kinderdagverblijf Doomijn dat zich in hetzelfde gebouw bevindt als de school.  Wilt u meer weten over Doomijn? Surf dan naar www.doomijn.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van een andere aanbieder voor de voor- en naschoolse opvang in Assen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven