Kindcentrum Vredeveldschool

Tuinstraat 5 E 9404 KK Assen

  • Onderzoeken, experimenteren die ruimte bieden wij iedereen
  • Laat zien wat je kunt
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vredeveldschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in de resultaten van het Kindcentrum Vredeveldschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt het SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Daarnaast geeft het inzicht in onze manier van werken.

Kinderen hebben de toekomst

Vredeveldschool: Een school met een rijke historie, een school met toekomst! Katholiek onderwijs geven wij vorm op een moderne manier die past bij deze tijd. Het kind staat hierin centraal en wordt actief betrokkenen bij zijn eigen onderwijs en vormingsproces gebaseerd op drie kernbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Wij kiezen er daarom ook voor om niet alleen een beeld te geven over de school zoals deze nu is, maar juist ook om u te laten weten welke visie op onderwijs wij hebben en hoe wij ons onderwijs veranderen en vormgeven. Uw kind groeit met ons mee.

* Gepersonaliseerd onderwijs

* Werken a.d.h.v.leerlijnen

* Thematisch werken

* Verantwoordelijkheid - Zelfstandigheid

* Katholieke identiteit - Hoge verwachtingen

* Waar kinderen gezien worden en ouders betrokken blijven

* Pedagogische en onderwijskundige kaders: Pedagogisch Tact, leerlijnen het nieuwe leren  en Exova

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze school. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur Ria Pronk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identiteit
  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Opbrengsten goed
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Betrokken leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepen zijn klein qua leerlingaantal. Dit betekent dat we veel extra aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van de kinderen. We willen ons verbonden voelen met de leefwereld van de kinderen. Daarnaast willen we een actieve school zijn, die midden in de omgeving staat en deel uitmaakt van de wijk. Door de ontwikkelingen van de laatste tijd, verwachten we qua leerlingaantal te groeien en toch gepersonaliseerd onderwijs te kunnen blijven bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
34
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens schoolvakanties en vrije dagen kan in overleg met de BSO Assen-Oost, welke is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum Vredeveldschool, geregeld worden. Hier zijn kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven