Kindcentrum De Regenboog

Tuinstraat 5 b 9404 KK Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog is een Jenaplanbasisschool met een open christelijke identiteit, waar uw kind zich in een veilige omgeving kan ontplooien.

Ons onderwijs wordt gegeven aan de hand van de vier Jenaplanpijlers: gesprek – spel – werk – viering. Daarin dagen wij de kinderen uit om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen wij door het bieden van de basisvakken zoals rekenen, taal en lezen en door het werken aan wereldoriënterende thema's. Dit in combinatie met techniek, muziek en creativiteit.

Om echt een goed beeld te krijgen van ons kindcentrum, nodigen wij u van harte uit om een afspraak met ons te maken. 

Met vriendelijke groeten,
Het team van De Regenboog

Algemeen e-mailadres: deregenboog@ckcdrenthe.nl
Telefoonnummer: 0592-316723

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Christelijk
  • KiVa
  • Kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven