Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"

Martin Luther Kingweg 46 9403 PA Assen

  • Links op de muur ziet u een groot bord. Daaronder bevindt zich een ingang.
  • Op zaterdag 29 september verscheen deze paginagrote advertentie in het ND.
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het 'venster' van gbs  "De Driesprong" in Assen.

Scholen met de Bijbel

Onder dit motto verzorgen onze scholen iedere dag het onderwijs aan de leerlingen. Hierbij draait het in de eerste plaats om het leren van het kind: dát staat centraal in de lessen en in de school als geliefd schepsel van God. Dit motto tekent ook de manier waarop onze juffen en meesters hun lessen inrichten, en waarop zij hun verantwoordelijkheid en hun rol in de school invullen en daarin als team samenwerken. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in onze school. Wij zien ouders als partners. Met elkaar willen wij ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. Wij doen dit in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander en de natuur. In het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is...

Onze school maakt sinds januari 2019 onderdeel uit van de Noorderbasis. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een leerplek voor iedereen
  • waar wij in geborgenheid
  • van elkaar leren
  • samen willen groeien
  • in kind van God zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit de wijken 'Marsdijk' en 'Peelo'. Het leerlingenaantal van de Driesprong is nu twee jaren stabiel en we hopen dat dit zo blijft. Wij starten in seizoen 2020 - 2021 met negen groepen. 

Wij verwachten voor de 1 oktober telling exact hetzelfde aantal leerlingen dan op de teldata van 2019. Totaal bezoeken dan 226 leerlingen onze schoolWeergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een veilige school voor onze leerlingen. 

In geval er toch iets gebeurt wat niet fijn is, dan lossen wij dat met elkaar op. 

Hoe een en ander geregeld is, leest u op deze pagina. 

Terug naar boven