Gereformeerd Basisschool De Cirkel

Prins Bernhardstraat 11 9402 AR Assen

  • Prachtig gerenoveerd - klaar voor de 21e eeuw.
  • Achter school even voetballen op het pleintje.
  • Elke morgen heten we iedereen welkom en laten we het laatste nieuws zien van school: wie is er jarig, wat is er te doen?
  • Dagelijks maken we leeskilometers, zo leren we het goed.
  • In de school is een BSO en een peuterspeelzaal aanwezig.

In het kort

Toelichting van de school

Scholen met de Bijbel

Onder dit motto verzorgen onze scholen iedere dag het onderwijs aan de leerlingen. Hierbij draait het in de eerste plaats om het leren van het kind: dat staat centraal in de lessen en in de school als geliefd schepsel van God. Dit motto tekent ook de manier waarop onze juffen en meesters hun lessen inrichten, en waarop ze hun verantwoordelijkheid en hun rol in de school invullen en daarin als team samenwerken.  

Omdat we het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school. We zien ouders als partners. Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is.  

Onze school is onderdeel van NoorderBasis, een schoolvereniging met 33 scholen in Friesland, Groningen en de kop van Drenthe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gereformeerd voor christenen
  • Positive Behavior Support
  • Aandacht voor verschillen
  • Instructie vóór vaardigheden
  • Beter worden met leerKRACHT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Cirkel is al jaren stabiel en schommelt tussen de 180-200 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Van oudsher werd er rekening gehouden met de kinderen uit Hooghalen en Beilen die met het openbaar vervoer kwamen. Tegenwoordig rijdt er een busje en konden de tijden worden aangepast. De school eindigt op tijd, zodat de kinderen die van ver komen ook op tijd thuis zijn.

Sinds 2012 is er een BSO gehuisvest in de Cirkel: BSO de Cirkel die onder Prokino valt. Hierdoor kunnen kinderen opgevangen worden in school en hoeven ze niet 's morgens en 's middags te verhuizen van locatie. De tijden en dagen zijn afhankelijk van hoeveel kinderen zich hebben opgegeven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

GBS de Cirkel is een veilige school voor de leerlingen. Dat willen we zijn en dat zijn we. In geval er toch iets gebeurt wat niet fijn is, dan lossen we dat met elkaar op. Hoe e.e.a. geregeld is, leest u op deze pagina. 

In 2021 hebben we weer een RI&E uitvoeren voor de Cirkel. We zijn blij met de uitkomsten en houden samen vinger aan de pols. In 2021-2022 hopen we een nieuw veiligheidsbeleidsplan af te ronden voor heel NoorderBasis. 

Terug naar boven