GBS De Parel

Aletta Jacobsweg 78 9408 AM Assen

  • De Parel is een daltonschool. belangrijke peilers voor het onderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren
  • Kinderen werken buiten te klas op het leerplein, tevens is het de tribune voor maandvieringen en andere schoolbrede activiteiten
  • Schoolfoto van GBS De Parel
  • Schoolfoto van GBS De Parel
  • Kinderen werken aan doelen middels een  weektaak. Kinderen leren plannen en de planning volgen.

Contactgegevens

GBS De Parel

Aletta Jacobsweg 78
9408 AM Assen

Telefoon:
0592342819
Schoolwebsite:
www.deparelassen.nl
E-mailadres:
deparelassen@noorderbasis.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
3981
Website schoolbestuur:
www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe.

Terug naar boven