GBS De Parel

Aletta Jacobsweg 78 9408 AM Assen

 • De Parel is een daltonschool. belangrijke peilers voor het onderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren
 • Kinderen werken buiten te klas op het leerplein, tevens is het de tribune voor maandvieringen en andere schoolbrede activiteiten
 • Schoolfoto van GBS De Parel
 • Schoolfoto van GBS De Parel
 • Kinderen werken aan doelen middels een weektaak. Kinderen leren plannen en de planning volgen.

In het kort

Toelichting van de school

De Parel is een school voor christenen en staat in de wijk Kloosterveen in Assen. Elke dag volgen ongeveer 220 leerlingen onderwijs op onze school. Deze kinderen komen grotendeels uit de wijk. Ongeveer een derde deel komt uit dorpen om Kloosterveen heen, zoals Smilde, Bovensmilde en Huis ter Heide.

Er wordt lesgegeven in negen groepen, door gedreven leerkrachten met ondersteuning van enthousiaste onderwijsassistenten. De school kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs, goede instructievaardigheden bij de leerkrachten, gebruik van moderne methodes, aandacht voor de opbrengsten én voor het kind als individu.

Op De Parel hechten we veel waarde aan de identiteit. We leven en werken uit de Bijbel en dat willen we ook graag aan de kinderen laten zien door samen te bidden, zingen en verhalen uit de Bijbel te lezen en te horen. 

Sinds 2017 is de school gecertificeerd Daltonschool. Dat betekent dat de kernwaarden van Dalton centraal staan: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
Daarnaast werkt de school al een aantal jaren met de Kanjertraining: een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Christelijke identiteit
 • Kanjertraining
 • Samenwerking (Dalton)
 • Verantwoordelijkheid (Dalton)
 • Zelfstandigheid (Dalton)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt ca. 200 leerlingen. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Assen-Kloosterveen, (Boven)Smilde, Zuidvelde en Huis ter Heide. Het leerlingenaantal is de laatste jaren stabiel tussen de 200 en 220 leerlingen. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen blijven allemaal tussen de middag op school.
We hanteren een continurooster, waarbij ouders betaald en/of ingeroosterd de tussenschoolse opvang doen.
Kinderen gaan van maandag tot vrijdag om 8:20 naar school (inloop 8:10-8:20). Op maandag, dinsdag en donderdag is de school uit om 14:45 en op woensdag om 11:45. Op de vrijdag is groep 2 t/m 4 om 11:45 vrij en de groepen 5 t/m 8 om 14:45. 

Groep 1 is op vrijdag vrij!

Groep 1/2A en groep 1/2B gaan op dit moment (sinds corona) door de deur op het plein het lokaal in.
Groep 3, 7A, 7B en 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. 
Groep 4, 5 en 6 gaan via de boveningang naar binnen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven