Het Sterrenschip

Schoolstraat 31 9408 MB Assen

Schoolfoto van Het Sterrenschip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van Het Sterrenschip. Het Sterrenschip is een school voor openbaar basisonderwijs in de wijk Kloosterveen te Assen en is gehuisvest in een modern multifunctioneel gebouw. De school wordt bezocht door ruim 300 kinderen uit de wijk Kloosterveen en omliggende plaatsen . De school maakt samen met twaalf andere basisscholen deel uit van Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Sterrenschip. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Op de website van de school (www.kincentrum-hetsterrenschip.nl) kunt u informatie lezen over de visie, de uitgangspunten en de organisatie van de school. Ook kunt u een goede indruk krijgen van de activiteiten, die in en om de school plaatsvinden. Bent u op zoek naar een goede en leuke school voor uw zoon of dochter en wilt u nog meer weten? Neem dan gerust contact op voor het opvragen van een papieren versie van de schoolgids of een nadere kennismaking met een rondleiding door de school. U bent op elke dag van de week van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren doe je samen
  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie
  • KiVa

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven