W.A. van Lieflandschool

Witterhoofdweg 1G 9405 HX Assen

Schoolfoto van W.A. van Lieflandschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van de W.A. van Lieflandschool.

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Op onze school geven wij onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML).

De W.A. van Lieflandschool is gehuisvest in een modern, multifunctioneel gebouw (MFA Het Schakelveld) in Assen. De school maakt samen met twaalf basisscholen deel uit van Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de werkwijze van de W.A. van Lieflandschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Op de website van de school (www.liefland-assen.nl) kunt u informatie lezen over de visie, de uitgangspunten en de organisatie van de school. Ook kunt u een goede indruk krijgen van de activiteiten, die in de school plaatsvinden.

Bent u op zoek naar een goede, leuke en veilige school voor uw zoon of dochter en wilt u nog meer weten? Neem dan gerust contact op voor het opvragen van de schoolgids of een nadere kennismaking met een rondleiding door de school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven