Kindcentrum Valkenhorst

Bremstraat 14 9404 GD Assen

  • Wij zijn trots op Kindcentrum Valkenhorst en vertellen u graag wie wij zijn en wat we doen!
  • Schoolfoto van Kindcentrum Valkenhorst
  • Schoolfoto van Kindcentrum Valkenhorst
  • Schoolfoto van Kindcentrum Valkenhorst

In het kort

Toelichting van de school

Ons kindcentrum Valkenhorst is een kindcentrum in Assen-Oost. Ons kindcentrum wordt iedere dag bezocht door meer dan 200 leerlingen. Van buiten lijkt de Valkenhorst een kindcentrum als alle andere, maar eenmaal binnen is het gebouw sfeervol en uitnodigend.

Even lekker ravotten? Onder toezicht slingeren, met water spelen of sporten? Op ons schoolplein kan het allemaal! En daar zijn we maar wat trots op. Tussen het leren door even lekker kind zijn. Dat vinden we belangrijk. Want leren moet bovenal leuk zijn!

Centraal in alles wat we doen staan de kernbegrippen veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We zorgen ervoor dat alle kinderen hun dag doorbrengen in een gestructureerde en voorspelbare omgeving.

Op de Valkenhorst is ruimte en aandacht voor verschillende religies en culturen. Ook ons cultureel erfgoed vinden we erg belangrijk. Ons kindcentrum bevindt zich in een woonwijk met een enorme geschiedenis. Daar verdiepen we ons dan ook graag in. 

Ons doel is om een leerling zo te begeleiden dat het zich optimaal kan ontwikkelen. Of dat nou binnen de kernvakken zoals rekenen en taal is of ergens anders: talenten zijn er om ontwikkeld te worden. Daarom besteden we ook aandacht aan kunstzinnige vakken, aan techniek, aan sport en hebben we een eigen bibliotheek.

Op onze website kunt u informatie lezen over de visie, de uitgangspunten, de activiteiten en de organisatie. Voor informatie over de mogelijkheden van opvang vindt u op onze website ook een link naar de website van Plateau. 

Bent u op zoek naar een goede en leuke school en/of opvang voor uw zoon of dochter en wilt u nog meer weten? Neem dan gerust contact op voor een nadere kennismaking en een rondleiding door de school. U bent op elke dag van de week van harte welkom

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom!
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Brede Talent Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het getoonde aantal leerlingen is het aantal leerlingen op peildatum 1 oktober. Dit aantal wijzigt gedurende het schooljaar vanwege de instroom van 4-jarigen en eventuele uitstroomgetallen (vb. verhuizingen).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven