Kindcentrum Emmaschool

Prinses Irenestraat 6 9401 HH Assen

Schoolfoto van Kindcentrum Emmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van de Emmaschool.

Kindcentrum Emmaschool is een kindcentrum voor openbaar basisonderwijs en kinderopvang in het centrum van Assen. Het Kindcentrum is gehuisvest in een karakteristiek en sfeervol gebouw en wordt bezocht door ruim 350 kinderen uit verschillende wijken van de stad en de regio. Kindcentrum Emmaschool maakt samen met dertien andere kindcentra en locaties voor kinderopvang deel uit van Plateau Integrale Kindcentra.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het onderwijs en de resultaten van het onderwijs op Kindcentrum Emmaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft het Kindcentrum een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op de website van het Kindcentrum (www.kindcentrum-emmaschool.nl) kunt u informatie lezen over de visie, de uitgangspunten en de organisatie. Ook kunt u een goede indruk krijgen van de activiteiten die plaatsvinden. Ook heeft Kindcentrum Emmaschool een facebookpagina.

Bent u op zoek naar een professionele en veilige plaats waar uw kind naar onderwijs en opvang kan gaan? Neem dan gerust contact op voor een kennismaking.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
305
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven