De zYp

Peter van Anrooylaan 3 6815 GT Arnhem

Schoolfoto van De zYp

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Het onderzoek naar oudertevredenheid wordt een keer in de 2 jaar afgenomen. De directie van de school gebruikt de informatie die voortkomt uit het onderzoek om speerpunten te formuleren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling binnen de organisatie van de school en de ontwikkeling van de leerlingen. 

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven