De zYp

Peter van Anrooylaan 3 6815 GT Arnhem

Schoolfoto van De zYp

In het kort

Toelichting van de school

De Zyp is een basisschool voor openbaar onderwijs en staat in de wijk Alteveer - Cranevelt. De school bevindt zich in een bosrijke omgeving. We zijn een school die onderscheidend wil zijn in het onderwijs dat we aanbieden. Wij werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. Wij streven er naar onze leerlingen goed voor te bereiden op het vervolg onderwijs en de maatschappij die volop in ontwikkeling is. Creativiteit, nieuwsgierigheid en ambitie zijn daarbij sleutelwoorden, maar ook vertrouwen in en het respect hebben voor elkaar vinden we belangrijk. 

De Zyp is een school waar iedereen zich op eigen wijze ontwikkelt. Daarvoor zetten school, leerlingen en ouders zich optimaal in. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenwijs
  • Creatief
  • Ambitieus
  • Nieuwsgierig
  • Openheid en transparantie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven