Basisschool 't Panorama

Mesdaglaan 70 6813 GS Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool 't Panorama
  • Schoolfoto van Basisschool 't Panorama

In het kort

Toelichting van de school

Op ’t Panorama staan wij al vele jaren voor goed onderwijs en bijhorende resultaten. Door de mooiste elementen uit verschillende onderwijsstromingen te combineren, komen wij tot ons vernieuwende onderwijs waarin ontdekkend leren, het dragen van verantwoordelijkheid en verbindend leren centraal staan. Samen met ouders, leerlingen, voormalig leerlingen en het team hebben wij een koers uitgezet voor de komende jaren op basis van de vraag: “Wat willen wij kinderen in acht jaar op ’t Panorama meegeven?”. Uitgangspunt is het grenzeloos geloof in ieder kind, wat zich vertaalt naar een scherpe focus op de behoefte van de individuele leerling.

Wij verbinden de onderdelen van ons onderwijs, zodat het betekenisvol wordt. Een belangrijke verbinding wordt gevormd door ons thematisch onderwijs en een structureel aanbod van Cultuur & Expressie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontspannen
  • Open-minded
  • Onderzoekend
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven